ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ဘူသီးတောင်မြို့နယ် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန၏ ရွေ့လျားဆေးကုသမှု အစီအစဉ်ကို လစဉ်ဆောင်ရွက်

ဘူးသီးတောင်မြို့၊  ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၆ ရက်       

     ဘူးသီးတောင်မြို့နယ် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန၏ ရွေ့လျားဆေးကုသမှု အစီအစဉ်ကို လစဉ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ ဒီဇင်ဘာလအတွင်း တောင်ဘဇာ ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာန၊ အင်းချောင်းကျေးလက် ကျန်းမာရေးဌာနခွဲအတွင်းရှိ ကျေးရွာများသို့ COVID-19 Precaution နှင့်အညီ ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။ (၁၆-၁၂-၂၀၂၀) ရက်နေ့ သပြေတောကျေးရွာ ရွေ့လျားဆေးကုသမှု ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ လူနာစုစုပေါင်း (၂၁) ဦး ဆေးကုသမှုပေးခဲ့ပါသည်။

 

 

More Tags