ရေဦးမြို့နယ်အတွင်းရှိဈေးများတွင် COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ခြင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးအသိပညာမြှင့်တင်ရေး (Mask & Face Shield Campaign) နှင့် ပြုမှုပြောင်းလဲဆက်သွယ်ပညာပေး လူထုလှုပ်ရှားမှု ဆောင်ရွက်

ရေဦးမြို့၊ (၂၀၂၀) ပြည့်နှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၁၄) ရက်

     ရေဦးမြို့နယ်ရှိ တင်းတိန်ရံစျေး၊ ရွာဗုကြီးစျေးနှင့် ချမ်းသာစျေးတို့တွင် သက်ဆိုင်ရာကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာနမှ HA များဦးဆောင်၍ (၁၄-၁၂-၂၀၂၀) ရက်နေ့တွင် ဒုတိယအကြိမ် Fice sheild and mask campaign များပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

More Tags