ဟားခါးမြို့နယ်၊ ဇိုခွါးကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာနသို့ ဒုတိယပြည်နယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှူး ကွင်းဆင်းစစ်ဆေး

ဟားခါးမြို့၊ (၂၀၂၀) ပြည့်နှစ်၊ ဇွန်လ (၂၅) ရက်

     ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇွန်လ (၂၅) ရက်နေ့တွင် ပြည်နယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှ ဒုတိယပြည်နယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှူး ဒေါက်တာရန်နိုင် ဦးဆောင်သောအဖွဲ့သည် ဟားခါးမြို့နယ်၊ ဇိုခွါးကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာနသို့ ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေမှုစာရင်းဇယားများ မှန်ကန်တိကျစေရေး၊ ဆေးဝါးရှိမှု စနစ်တကျရှိစေရေး၊ လုပ်ငန်းခွင်စွမ်းဆောင်ရေး မြင့်မားစေရန်တို့ကို လမ်းညွှန်မှာကြားခဲ့ပါသည်။

More Tags