ချင်းပြည်နယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး/ကုသရေးဦးစီးဌာနမှူး ပြည်နယ်ဆေးစတို ဆောက်လုပ်နေမှုအား ကွင်းဆင်းစစ်ဆေး

ဟားခါး၊ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇွန် ၂၃ ရက်

     ချင်းပြည်နယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး/ကုသရေးဦးစီးဌာနမှူး ဒေါက်တာအောင်ငွေစံသည် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇွန်လ (၂၂) ရက်နေ့တွင် ပြည်နယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှ ဆေးဝါးဝယ်ယူ ဖြန့်ဖြူးရေး တာဝန်ခံများလိုက်ပါလျက်  ပြည်နယ်ဆေးစတိုဆောက်လုပ်နေမှုအား ကွင်းဆင်း စစ်ဆေးပြီး လိုအပ်သည်များ မှာကြားခဲ့ပါသည်။

More Tags