(၂၀၁၈-၂၀၁၉)ခု ဘဏ္ဍာနှစ် ခွင့်ပြုဘဏ္ဍာငွေများဖြင့် ဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ သတ်မှတ်အချိန်ကာလ အတွင်း အလေအလွင့်မရှိဘဲ အချိန်မီပြီးစီးရေး ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း

(၂၀၁၈-၂၀၁၉)ခု ဘဏ္ဍာနှစ် ခွင့်ပြုဘဏ္ဍာငွေများဖြင့် ဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ သတ်မှတ်အချိန်ကာလ အတွင်း အလေအလွင့်မရှိဘဲ အချိန်မီပြီးစီးရေး ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း

More Tags