(၂၀၁၈) ခုနှစ် အမျိုးသားတီဘီရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးစီမံကိန်း နှစ်ပတ်လည် လုပ်ငန်းဆန်းစစ်ဆွေးနွေးပွဲ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း

(၂၀၁၈) ခုနှစ် အမျိုးသားတီဘီရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးစီမံကိန်း နှစ်ပတ်လည် လုပ်ငန်းဆန်းစစ်ဆွေးနွေးပွဲ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း

More Tags