မြန်မာဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ဓာတ်ခွဲပညာရှင်အသင်း၏ (၅) ကြိမ်မြောက်စဉ်ဆက်မပြတ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဓာတ်ခွဲနည်းပညာစာတမ်းဖတ်ပွဲတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း

မြန်မာဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ဓာတ်ခွဲပညာရှင်အသင်း၏ (၅) ကြိမ်မြောက်စဉ်ဆက်မပြတ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဓာတ်ခွဲနည်းပညာစာတမ်းဖတ်ပွဲတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း

More Tags