မြို့နယ် (၉၆) မြို့နယ်တွင် ပိုလီယိုကာကွယ်ဆေးနှင့် နိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးတွင် ဝက်သက်-ဂျိုက်သိုးကာကွယ်ဆေး တိုက်ကျွေးထိုးနှံခြင်းလုပ်ငန်း ဗဟိုအဆင့် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း

မြို့နယ် (၉၆) မြို့နယ်တွင် ပိုလီယိုကာကွယ်ဆေးနှင့် နိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးတွင် ဝက်သက်-ဂျိုက်သိုးကာကွယ်ဆေး တိုက်ကျွေးထိုးနှံခြင်းလုပ်ငန်း ဗဟိုအဆင့် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း

More Tags