နိုင်ငံတော်ဘဏ္ဍာငွေ၊ နိုင်ငံတကာချေးငွေနှင့် ရန်ပုံငွေများကို စနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲအသုံးပြုရေးနှင့် စီမံချက်လုပ်ငန်းများကို အကျိုးရှိထိရောက်စွာ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရေး ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း

နိုင်ငံတော်ဘဏ္ဍာငွေ၊ နိုင်ငံတကာချေးငွေနှင့် ရန်ပုံငွေများကို စနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲအသုံးပြုရေးနှင့် စီမံချက်လုပ်ငန်းများကို အကျိုးရှိထိရောက်စွာ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရေး ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း

More Tags