ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ တက္ကသိုလ်အစုအဖွဲ့ တည်ထောင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ရေး ဆွေးနွေးပွဲတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း

ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ တက္ကသိုလ်အစုအဖွဲ့ တည်ထောင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ရေး ဆွေးနွေးပွဲတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း

More Tags