COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (4-5-2020, 7:00 am)

၁။ (၄-၅-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ နံနက်အစောပိုင်း၌ အမျိုးသားကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာန (ရန်ကုန်) (NHL) မှ (၃-၅-၂၀၂၀ ရက်နေ့အတွက် ဒုတိယအသုတ် အဖြစ်) ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၁၂၉) ခုကို စစ်ဆေးပြီးစီးခဲ့ရာ -

• COVID-19 ဓာတ်ခွဲအတည်ပြု လူနာသစ် မတွေ့ရှိပါ။

၂။ (၄-၅-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ နံနက် (၇:၀၀) နာရီအချိန်အထိ မြန်မာနိုင်ငံတွင် COVID-19 ရောဂါဓာတ်ခွဲအတည်ပြုလူနာ စုစုပေါင်း (၁၅၅) ဦး တွေ့ရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည်။

၃။ (၃-၅-၂၀၂၀) ရက်နေ့အတွက် ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးမှုများတွင် -

• အမျိုးသားကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာန (ရန်ကုန်) (NHL) က ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၁၉၂) ခုအား (၂) သုတ်ခွဲ၍လည်းကောင်း၊

• ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန (DMR) က ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၆၀) ခုအားလည်းကောင်း၊ စုစုပေါင်း ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၂၅၂) ခုအား စစ်ဆေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။

More Tags