ဂျပန်နိုင်ငံ၊ တိုကျိုမြို့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် Global Ministerial Summit on Patient Safety, 2018 သို့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး တက်ရောက် အမျိုးသားအဆင့် ပဋိဇီဝဆေးယဉ်ပါးမှုတိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီ၏ ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးကျင်းပ ဆေးဝါးဝယ်ယူဖြန့်ဖြူးရေးလုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကျင်းပ အာဆီယံမြို့ကြီးများ၌ HIV ကင်းစင်ရေး ဒေသဆိုင်ရာအစည်းအဝေးသို့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး တက်ရောက်အမှာစကားပြောကြား

Other Ministry Web Sites

1. Ministry of President Office
2. Department of Meterology & Hydrology
3. Ministry of Health and Sports (Health)
4. Ministry of Health and Sports (Sports)
5. Ministry of Transport and Communications
6. Ministry of Electricity and Energy
7. Ministry of Natural Resources and Environmental Conservation (Mining)
8. Ministry of Natural Resources and Environmental Conservation (Forestry)
9. Ministry of Cooperatives
10. Ministry of Foreign Affairs
11. Ministry of Information
12. Ministry of Religious Affairs and Culture(Religious Affairs)
13. Ministry of Religious Affairs and Culture(Culture)
14. Ministry of Commerce
15. Ministry of Construction
16. Ministry of Agriculture, Livestock and Irrigation(Livestock)
17. Ministry of Agriculture, Livestock and Irrigation(Agriculture & Irrigation)
18. Ministry of Hotels & Tourism
19. Ministry of Home Affairs
20. Ministry of Defence
21. Ministry of Border Affairs
22. Ministry of Education
23. Ministry of Education (Science and Technology)
24. Ministry of Planning and Finance (Finance)
25. Ministry of Planning and Finance (Planning)
26. Ministry of Industry
27. Union Civil Service Board
28. 29.Ministry of Rail Transportation
29. Office of the Auditor General of the Union
30. Union Attorney General's Office
31. The Supreme Court of the Union
32. Constitutional Tribunal of the Union of Myanmar
33. Ministry of Labour, Immigration and Population(Labour)
34. Ministry of Labour, Immigration and Population(Immigration)
35 Ministry of Social Welfare, Relief and Resettlement
 
 

More Tags

Latest News

အာဆီယံမြို့ကြီးများ၌ HIV ကင်းစင်ရေး ဒေသဆိုင်ရာအစည်းအဝေးသို့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး တက်ရောက်အမှာစကားပြောကြား
20 Apr 18
ဆေးဝါးဝယ်ယူဖြန့်ဖြူးရေးလုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကျင်းပ
18 Apr 18
အမျိုးသားအဆင့် ပဋိဇီဝဆေးယဉ်ပါးမှုတိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီ၏ ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးကျင်းပ
18 Apr 18
ဂျပန်နိုင်ငံ၊ တိုကျိုမြို့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် Global Ministerial Summit on Patient Safety, 2018 သို့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး တက်ရောက်
17 Apr 18