သူနာပြု/သားဖွားကိစ္စရပ်များအတွက် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက် ရန် တာဝန်ပေးအပ်ထားသည့်အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်း ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနမှ သူနာပြုသားဖွား ကိစ္စရပ်များအတွက် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ပေးရန် တာဝန် ပေးအပ်ထားသည့်အဖွဲ့မှ သတင်းထုတ်ပြန်ကြေညာချက် ကျန်းမာရေးကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ အဂတိလိုက်စားမှု အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးအတွက် အကြံပြုချက်နှင့်အသိပေး တိုင်ကြားခြင်းများ ပြုလုပ်နိုင်ကြောင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (၃-၁၂-၂၀၁၆) မြန်မာနိုင်ငံ လူနေမှုဘဝနှင့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအခြေခံအချက်အလက်စစ်တမ်း(၂၀၁၅−၁၆) ပင်မအစီရင်ခံစာ ထုတ်ပြန်ဆွေးနွေးပွဲ ဖွင့်ပွဲတွင် ပြောကြားသည့် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး၏ မိန့်ခွန်း (၂၀၁၇) ခုနှစ်၊ ကမ္ဘာ့တီဘီရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးနေ့ အခမ်းအနားကျင်းပ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး သူနာပြု၊ သားဖွားဆိုင်ရာ သုတေသနဌာနခွဲများ အချိန်တိုအတွင်းဖွင့်လှစ်နိုင်ရေးနှင့် ပတ်သက်သော ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲသို့ တက်ရောက် အမှာစကားပြောကြား ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာမြင့်ထွေး ဆေးလူမှုဆက်ဆံရေးလုပ်ငန်း နှစ်(၆၀)ပြည့် အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက် အမှာစကားပြောကြားခြင်း

Kachin State


List of Hospitals

  DISTRICT   TOWNSHIP   HOSPITAL NAME   BED
1 Myitkyina 1 Myitkyina 1 Myitkyina Public Hospital မြစ်ကြီးနားပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး 500
2 Myitkyina Drug Dependency Treatment Hospital မူးယစ်ဆေးစွဲရောဂါကုဆေးရုံ 100
3 Aung Myin Thar San Pya Station Hospital ‌ေအာင်မြင်သာစံပြတိုက်နယ်ဆေးရုံ 16
4 Sinbo Station Hospital ဆင်ဘိုတိုက်နယ်ဆေးရုံ 16
5 Tar Law Gyi Station Hospital တာလောကြီးတိုက်နယ်ဆေးရုံ 16
2 Waingmaw 6 Waingmaw Township Hospital ဝိုင်းမော်မြို့နယ်ဆေးရုံ 25
7 Sa Don Hospital ဆဒုံးဆေးရုံ 25
8 Kan Paik Ti Station Hospital ကန်ပိုက်တီတိုက်နယ်ဆေးရုံ 16
9 Gang Dau Yang Station Hospital ကန်တော်ယန်တိုက်နယ်ဆေးရုံ 16
10 Man Wein Station Hospital မန်ဝိန်းတိုက်နယ်ဆေးရုံ 16
3 Injangyang 11 Injangyang Township Hospital အန်ဂျန်းယန်မြို့နယ်ဆေးရုံ 25
4 Tanai 12 Tanai Township Hospital တနိုင်းမြို့နယ်ဆေးရုံ 50
13 Sing Bway Yang Station Hospital ရှင်ဗွေယန်တိုက်နယ်ဆေးရုံ 16
5 Chipwi 14 Chipwi Township Hospital ချီဗွေမြို့နယ်ဆေးရုံ 25
15 Na Zung Paw Station Hospital နုဇွန်ဘော်တိုက်နယ်ဆေးရုံ 16
16 Pan War Station Hospital ပန်ဝါတိုက်နယ်ဆေးရုံ 16
6 Tsawlaw 17 Tsawlaw Township Hospital ‌ေဆာ့်လော်မြို့နယ်ဆေးရုံ 25
2 Mohnyin 7 Mohnyin 18 Mohnyin District Hospital မိုးညှင်းခရိုင်ပြည်သူ့ဆေးရုံ 100
19 Hopin Hospital ဟိုပင်ဆေးရုံ 25
20 Chaung Wa Station Hospital ‌ေချာင်းဝတိုက်နယ်ဆေးရုံ 16
21 Nam Mar Station Hospital နမ္မားတိုက်နယ်ဆေးရုံ 16
22 Lone Ton Station Hospital လုံးတုံတိုက်နယ်ဆေးရုံ 16
23 Nam Mum Station Hospital နန့်မွန်းတိုက်နယ်ဆေးရုံ 16
24 Lwe Mun Station Hospital လွဲမွန်တိုက်နယ်ဆေးရုံ 16
8 Mogaung 25 Mogaung Township Hospital မိုးကောင်းမြို့နယ်ဆေးရုံ 50
26 Sar Hmaw Station Hospital ဆားမှော်တိုက်နယ်ဆေးရုံ 16
27 Nan Ma Tee Station Hospital နမ္မတီးတိုက်နယ်ဆေးရုံ 16
28 Pin Baw Station Hospital ပင်းဘောတိုက်နယ်ဆေးရုံ 16
9 Hpakan 29 Hpakan Township Hospital ဖားကန့်မြို့နယ်ဆေးရုံ 50
30 Tar Ma Hkan Hospital တာမခံဆေးရုံ 25
31 Karmaing Station Hospital ကာမိုင်းတိုက်နယ်ဆေးရုံ 16
32 Ban Kauk Station Hospital ဘန်ကောက်တိုက်နယ်ဆေးရုံ 16
33 Lone Khin Station Hospital လုံးခင်းတိုက်နယ်ဆေးရုံ 16
34 Hway Khar Station Hospital ‌ေဝှခါတိုက်နယ်ဆေးရုံ 16
3 Bhamo 10 Bhamo 35 Bhamo District Hospital ဗန်းမော်ခရိုင်ပြည်သူ့ဆေးရုံ 200
36 Man Ma Lin Station Hospital မံမလင်းတိုက်နယ်ဆေးရုံ 16
11 Shwegu 37 Shwegu Township Hospital ‌ေရွှကူမြို့နယ်ဆေးရုံ 50
38 Bo Kone Station Hospital ဘိုကုန်းတိုက်နယ်ဆေးရုံ 16
39 Myo Hla Station Hospital မြို့လှတိုက်နယ်ဆေးရုံ 16
40 Myo Kone Station Hospital မြို့ကုန်းတိုက်နယ်ဆေးရုံ 16
41 Si Thar Station Hospital စီသာတိုက်နယ်ဆေးရုံ 16
12 Momauk 42 Momauk Township Hospital မိုးမောက်မြို့နယ်ဆေးရုံ 25
43 Lwegel Hospital လွယ်ဂျယ်ဆေးရုံ 25
44 Sing Lun Station Hospital စိန်လုံတိုက်နယ်ဆေးရုံ 16
45 Dawthponeyan Station Hospital ‌ေဒါ့ဖုန်းယန်တိုက်နယ်ဆေးရုံ 16
46 Myo Thit Station Hospital မြို့သစ်တိုက်နယ်ဆေးရုံ 16
13 Mansi 47 Mansi Township Hospital မန်စီမြို့နယ်ဆေးရုံ 25
4 Puta-O 14 Puta-O 48 Puta-O District Hospital ပူတာအိုခရိုင်ပြည်သူ့ဆေးရုံ 100
49 Puta-O Drug Dependency Treatment Hospital မူးယစ်ဆေးစွဲရောဂါကုဆေးရုံ 25
50 Mu La Shi Di Station Hospital မူလာရှီးဒီတိုက်နယ်ဆေးရုံ 16
51 Lon Sha Yang Station Hospital လုံရှာယန်တိုက်နယ်ဆေးရုံ 16
52 Man Say Station Hospital မန်‌ေစတိုက်နယ်ဆေးရုံ 16
15 Sumprabum 53 Sumprabum Township Hospital ဆွမ်ပရာဘွမ်မြို့နယ်ဆေးရုံ 50
16 Machanbaw 54 Machanbaw Township Hospital မချမ်းဘောမြို့နယ်ဆေးရုံ 25
55 Hta Ran Dan Station Hospital ထရန်ဒမ်းတိုက်နယ်ဆေးရုံ 16
17 Nawngmun 56 Nawngmun Township Hospital ‌ေနာင်မွန်မြို့နယ်ဆေးရုံ 25
57 Pannandin Station Hospital ပန်နန်းဒင်တိုက်နယ်ဆေးရုံ 16
18 Khaunglanhpu 58 Khaunglanhpu Township Hospital ‌ေခါင်လန်ဖူးမြို့နယ်ဆေးရုံ 25


Maternal and Child Health Centers

  DISTRICT   TOWNSHIP   MCH NAME  
1 Myitkyina 1 Myitkyina 1 Myitkyina MCH မြစ်ကြီးနားမိခင်နှင့်ကလေးကျန်းမာရေးဌာန
2 Waingmaw 2 Waingmaw MCH ဝိုင်းမော်မိခင်နှင့်ကလေးကျန်းမာရေးဌာန
3 Injangyang 3 Injangyang MCH အန်ဂျန်းယန်မိခင်နှင့်ကလေးကျန်းမာရေးဌာန
4 Tanai 4 Tanai MCH တနိုင်းမိခင်နှင့်ကလေးကျန်းမာရေးဌာန
5 Chipwi 5 Chipwi MCH ချီဗွေမိခင်နှင့်ကလေးကျန်းမာရေးဌာန
6 Tsawlaw 6 Tsawlaw MCH ‌ေဆာ့်လော်မိခင်နှင့်ကလေးကျန်းမာရေးဌာန
2 Mohnyin 7 Mohnyin 7 Mohnyin MCH မိုးညှင်းမိခင်နှင့်ကလေးကျန်းမာရေးဌာန
8 Mogaung 8 Mogaung MCH မိုးကောင်းမိခင်နှင့်ကလေးကျန်းမာရေးဌာန
9 Hpakan 9 Hpakan MCH ဖားကန့်မိခင်နှင့်ကလေးကျန်းမာရေးဌာန
3 Bhamo 10 Bhamo 10 Bhamo MCH ဗန်းမော်မိခင်နှင့်ကလေးကျန်းမာရေးဌာန
11 Shwegu 11 Shwegu MCH ‌ေရွှကူမိခင်နှင့်ကလေးကျန်းမာရေးဌာန
12 Momauk 12 Momauk MCH မိုးမောက်မိခင်နှင့်ကလေးကျန်းမာရေးဌာန
13 Mansi 13 Mansi MCH မန်စီမိခင်နှင့်ကလေးကျန်းမာရေးဌာန
4 Puta-O 14 Puta-O 14 Puta-O MCH ပူတာအိုမိခင်နှင့်ကလေးကျန်းမာရေးဌာန
15 Sumprabum 15 Sumprabum MCH ဆွမ်ပရာဘွမ်မိခင်နှင့်ကလေးကျန်းမာရေးဌာန
16 Machanbaw 16 Machanbaw MCH မချမ်းဘောမိခင်နှင့်ကလေးကျန်းမာရေးဌာန
17 Nawngmun 17 Nawngmun MCH ‌ေနာင်မွန်မိခင်နှင့်ကလေးကျန်းမာရေးဌာန
18 Khaunglanhpu 18 Khaunglanhpu MCH ‌ခေါင်လန်ဖူးမိခင်နှင့်ကလေးကျန်းမာရေးဌာန


List of Urban Health Center (UHC) 

  DISTRICT   TOWNSHIP   UHC NAME  
1 Myitkyina 1 Myitkyina 1 Myitkyina UHC မြစ်ကြီးနားဒေသန္တရဌာန


List of Station Health Units (SHUs)

  DISTRICT   TOWNSHIP   SHU NAME  
1 Myitkyina 1 Myitkyina 1 Sinbo ဆင်ဘို
2 Tar Law Gyi တာလောကြီး
2 Waingmaw 3 Gang Dau Yang ကန်တော်ယန်
4 Man Dawng မန်ဒေါင်
5 Sa Don ဆဒုံး
5 Chipwi 6 Nu Zung Baung နုဇွန်ဘော်
2 Mohnyin 7 Mohnyin 7 Chaung Wa ချောင်းဝ
8 Nam Mar နမ္မား
9 Lone Ton လုံးတုံ
10 Hopin ဟိုပင်
8 Mogaung 11 Sar Hmaw ဆားမှော်
12 Nam Ma Tee နမ္မတီး
13 Pin Baw ပင်းဘော
9 Hpakan 14 Karmaing ကာမိုင်း
15 Lone Khin လုံးခင်း
3 Bhamo 10 Bhamo 16 Man Ma Lin မံမလင်း
11 Shwegu 17 Bo Kone ဘိုကုန်း
12 Momauk 18 Sing Lun စိန်လုံ
19 Myo Thit မြို့သစ်
20 Dawthponeyan ‌ေဒါ့ဖုန်းယန်
4 Puta-O 14 Puta-O 21 Mu La Shi Di မူလာရှီးဒီ
16 Machanbaw 22 Hta Ran Dam ထရန်ဒမ်း

 ​
List of Rural Health Centers (RHCs)

  DISTRICT   TOWNSHIP   RHC NAME  
1 Myitkyina 1 Myitkyina 1 Maw Hpawng ‌မောင်ဖောင်း
2 Man Khein မန်ခိန်
3 Tang Hpre တန်ဖဲ
4 Naung Nam ‌ေနာင်နန်း
2 Waingmaw 5 Hkat Shu ခတ်ချို
6 Gway Htu ‌ေဂွထု
7 Nawng Hee ‌ေနာင်ဟီး
8 Wa Shawng ဝါရှောင်
3 Injangyang 9 Jing Ma Yang ချိန်မာယန်
4 Tanai 10 Ta Ron တရုံ
11 Ting Kawk တိန်ကောက်
12 Sing Bway Yang ရှင်ဗွေယန်
6 Tsawlaw 13 Jar Ran ဂျယန်
2 Mohnyin 7 Mohnyin 14 Maw Han ‌ေမာ်ဟန်
15 He Pu ဟဲပု
16 Nat Mauk Kant နတ်မောက်ကန်
17 Nam Mum နန့်မွန်း
18 Ywar Thit Gyi ရွာသစ်ကြီး
8 Mogaung 19 Nam Ma Na နမ္မန
20 Ma Ram မရမ်း
9 Hpakan 21 Haung Par ‌ေဟာင်ပါး
22 La Wa လဝါး
23 Seik Mu ဆိပ်မူ
3 Bhamo 10 Bhamo 24 Sin Hkan ‌စင်းခန်း
25 Ma Au Pin မအူပင်
26 Man Yut မံရွက်
27 Moe Hpaing မိုးဖိန်း
11 Shwegu 28 Si Thar စီသာ
29 Tein Hun တိန်းဟွန်း
30 Myo Kone မြို့ကုန်း
31 Seik Thar ဆိပ်သာ
12 Momauk 32 Num Lang နွမ့်လမ်း
33 Ma Hkwei မခွယ်
34 Man Nawng မန်နောင်
35 Thein Lon သိန်းလုံ
36 Lwegel လွယ်ဂျယ်
13 Mansi 37 Kaik Hteik ကိုက်ထိပ်
38 Man Wein Gyi မန်ဝိုင်းကြီး
39 Maing Khaung မိုင်းခေါင်
40 Man Thar မန်သာ
41 Han Htet ဟန်ထက်
4 Puta-O 14 Puta-O 42 Man Say မန်‌ေစ
43 Lon Sha Yang လုံရှာယန်
15 Sumprabum 44 Hting Nang ထိန်နန်
16 Machanbaw 45 Ding Chet ဒိန်ချက်
17 Nawngmun 46 Ga Waing ဂဝိုင်
47 Ma Khum Kan မခွမ်ဂန်
18 Khaunglanhpu 48 Hkaw Bu De ‌ေခါ်ဘူဒဲ
49 Zan Yawt ဇန်ယော့


List of Sub Rural Health Centers (SubRHCs) 

  DISTRICT   TOWNSHIP SH/RHC   SubRHC NAME  
1 Myitkyina 1 Myitkyina Sinbo SHU 1 Nyaung Pin Thar ‌ေညာင်ပင်သာ
2 Nei Char နယ်ခြား
3 Taw Pin Lon ‌ေတာပင်လုံ
4 Myin Thar မြင်သာ
5 Man Kin မံကင်း
Tar Law Gyi SHU 6 Hkaung Hpu ‌ေခါင်ဖူး
7 Ywar Thit ရွာသစ်
8 Ho Kat ဟိုကပ်
Maw Hpawng 9 Nam Koi နန်းကွေ့
10 Pam Ma Ti ပမ္မတီး
11 Ma Li Kha မလိခ
12 Lwe Hkaw လွယ်ခေါ
13 Aye Mya Thayar အေးမြသာယာ
Man Khein 14 Sitarpu စီတာပူ 
15 Sitarpu (2) စီတာပူ (၂)
16 Zee Lun ဇီးလွန်
17 Shwe Set ‌ေရွှစက်
18 Ah Nauk Lel Kone အနောက်လယ်ကုန်း
Tang Hpre 19 Ti Yang Zug တီယန်ဇွပ်
20 Alam အာလမ်
Naung Nam 21 Pyi Nal Ah Yan ပြည်နယ်အရံ
22 Tat Kone တပ်ကုန်း 
23 Char Pat Te ကြာရာပတ္တီး
24 Nam Jin နန့်ကျင်
25 Pa La Na ပလန
26 Yein HKaw ယိန်းခေါ
2 Waingmaw Gang Dau Yang SHU 27 Ka Tsu Yang ကဇူးယန်
28 Sa Ma ဆမား
29 Nam Sang Yang နန်ဆန်ယန်
30 Ma Lan Yang မလမ်းယန်
Man Dawng SHU 31 Sai Law ဆိုင်လော်
32 Man Wein မန်ဝိန်း
33 Sha Ngaw ရှငေါ်
34 Nam Maw Ran နမ္မော်ရန်
Sa Don SHU 35 Sadung Par ဆဒုံးပါ
Hkat Shu 36 Ga Ra Yang ဂါးရာယန်
37 Nawng Si Paw ‌ေနာင်စီပေါ
38 Shwe Nyaung Pin ‌ေရွှညောင်ပင်
39 Aung Myay(1) ‌ေအာင်မြေ (၁)
40 Hkat Shu (2) ခပ်ချို (၂)
Gway Htu 41 Nawng Ta Law ‌ေနာင်တာလော
42 Nawng Chein ‌ေနာင်ချိန်း
43 Mai Na မိုင်းနား
44 La Ban လဘန်
45 La War Yang လဝါးယန်
46 Ma Li Yang မလိယန်
Nawng Hee 47 San Ka စန်းကား
48 Tar San တာစန်း
49 Ma Hkan Tee မခန္တီး
50 Mai Maw မိုင်းမော
Wa Shawng 51 Nang Wa နန့်ဝါ
52 Ding Jang Yang ဒိန်ဂျာယန်
53 Wu Yang ဝူယန်
54 Madaing မဒိန်
3 Injangyang Jing Ma Yang 55 Myit Son မြစ်ဆုံ
56 Jing Ma Yang ချိန်မာယန်
4 Tanai Ta Ron 57 Ma Kaw မကော
58 Shin Lon Ga ရှင်လုံဂါး
59 La Jar Bum လကြားဘွမ်
60 Deik Hpar ဒိုက်ဖား
Ting Kawk 61 Kawng Ra ‌ေကာင်ရာ
62 Nam Hpyet နမ်ဖျက်
63 Mai Khun မိုင်းခွမ်
64 La Mung လမုန်
Sing Bway Yang 65 Hka Lone ခလုံး
66 Ta Hket တခက်
5 Chipwi Nu Zung Baung SHU 67 Htaw Gawt ထောဂေါ့
68 Law Hkawng ‌ေလာခေါင်
69 Htan Dung ထန်တုံ
70 Yin Tan ယင်တန်
71 Ma Gaung မဂေါင်
72 Bwi Lat ‌ေဗွလပ်
73 Kan Hpan ကန်းဖန့်
74 Lang Yang လန်ယန်
75 Loke Nawt Jang လုတ်နော့ဂျန်
76 Hpa Re ဖရဲ
6 Tsawlaw Jar Ran 77 Wa Baw ‌ဝဘော်
2 Mohnyin 7 Mohnyin Chaung Wa SHU 78 Pan Lar ပန်းလား
79 Ma Pyin မပြင်
Nam Mar SHU 80 Taung Inn ‌ေတာင်အင်း
81 Nam Saw Law နန့်ဆော်လော်
82 Bi Lu ဘီလူး
83 Inn Kone အင်းကုန်း
84 Kan Kone Gyi ကန်ကုန်းကြီး
85 Ohn San Sai အုန်းဆံဆိုင်/ ဘီလူး(၂)
Lone Ton SHU 86 Nyaung Pin ‌ေညာင်ပင်
87 Ma Mon Kaing မမုံကိုင်
88 Maing Poke မိုင်းပုတ်
89 Lwe Mun လွဲမွန်
Hopin SHU 90 Kyar Gyi Kwin ကြာကြီးကွင်း
91 Ta Kwin တကွင်း
92 Myo Thit Ka Lay မြို့သစ်ကလေး
93 Myo Ma မြို့မ (၂)(သို့)နန့်ရင်း
Maw Han 94 He Lon ဟဲလုံ
95 Pin He ပင်းဟဲ
96 Nyaung Kone ‌ေညာင်ကုန်း
97 Nam Si Aung နန့်စီးအောင်
98 Se Maing Ywar Thit ဆယ်မိုင်ရွာသစ်
99 Nam Poke နန့်ပုတ်
He Pu 100 He Par ဟဲပါး
Nat Mauk Kant 101 Lone Sant လုံးစန့်
Nam Mum 102 Maing Nawng မိုင်းနောင်
103 Sa Nwin Kone ဆနွမ်းကုန်း
8 Mogaung Sar Hmaw SHU 104 Ka War Yang ကဝါးယန်
105 Hto Pu ထိုပူး
106 Nam Hai နန့်ဟိုင်
107 Man Ywet မန်ရွက်
Nam Ma Tee SHU 108 Nam Ma Tee (2) နမ္မတီး (၂)
109 Kyun Pin Thar ကျွန်းပင်သာ
110 Yae Shin ‌ေရရှင်
111 Thu Htay Kone သူဌေးကုန်း
Pin Baw SHU 112 Kone Tan Gyi ကုန်းတန်းကြီး
113 Htone Yae Pauk ထုံးရေပေါက်
114 Nam Khwin နန့်ခွင်
115 Pin Kyaing ပင်းကျိုင်း
Nam Ma Na 116 Taung Ni ‌ေတာင်နီ
117 Pint Thar ပင့်သာ
118 Thaik War Kone သိုက်ဝါးကုန်း
119 In Kyin Kone အင်းကြင်းကုန်း
Ma Ram 120 Kan Hla ကံလှ
121 Nyaung Taw ‌ေညာင်တော
122 Myo Thit Gyi မြို့သစ်ကြီး
123 Lan Gwa လမ်းခွ
9 Hpakan Karmaing SHU 124 Ka Htan Yang ကထန်ယန်
125 Gau Ri ‌ေဂါ်ရီ
126 Nam Ya နန့်ယား
Lone Khin SHU 127 Taw Maw ‌ေတာမှော်
128 Nam Ma Hpyit နန့်မဖြစ်
129 Kan Se ကံစီး
Haung Par 130 Kwin Hei ကွန်းဟဲ
131 Se Zin ဆယ်ဇင်း
132 Tar Ma Hkan တာမခံ
133 Shwe Taung Kyaw ‌ေရွှတောင်ကျော်
La Wa 134 Dun Bang ဒွန်ဘန်
135 Dun Bone Hka ဒွန်ဘုန်းခ
136 Nawng Myi ‌ေနာင်းမှီ
137 Wa Ra Zut ဝါရာဇွပ်
138 Man Pan မန်ပန်
139 Shar Du Zut ရှဒူးဇွပ်
Seik Mu 140 Nam Hmaw နန့်မှော်
141 Thaung Kawt ‌ေသာင်းကော့
142 Ma Mon မမုံ
143 Hway Khar ‌ေဝှခါ
144 Sa Paut စပေါ့
3 Bhamo 10 Bhamo Man Ma Lin SHU 145 Kawng Sint ‌ေကာင်းစင့်
146 Kyun Gyi ကျွန်းကြီး
147 Saing Kin စင့်ကင်
148 Mya Zay Di မြစေတီ
149 Htee Lin ထီးလင်း
150 Tha Hpan Pin သဖန်းပင်
Sin Hkan 151 Kawng Ton ‌ေကာင်းတုံ
152 Sar Wa Tee စာဝတီး
153 Nawng Mo ‌ေနာင်မို
154 Yae Ni ‌ေရနီ
Ma Au Pin 155 Kan Ba Ni (Kywe Gyo) ကမ္ဘားနီ (ကျွဲချို)
156 Tein Thaw တိန်းသော်
157 Nawng Laik ‌ေနာင်လိုက်
158 Nam Hlaing နန့်လှိုင်
Man Yut 159 Kan Ba Ni (Kan Gyi) ကမ္ဘားနီ (ကံကြီး)
160 Kone Ma Hat ကုန်းမဟတ်
161 Kho Kyin ခိုကျင်
162 Si In စီအင်
Moe Hpaing 163 Sai Kin ဆိုင်ကင်
164 Nan Hpar နန့်ဖား
165 Naung Kho ‌ေနာင်ခို
166 He Lon Thit ဟဲလုံသစ်
11 Shwegu Si Thar 167 Nga Bat Gyi ငဘတ်ကြီး
168 Sin Hpoke စင်းပုတ်
169 Lan Ku လမ်းကူး
170 Nam Lang နတ်လန်
171 Si Maw စီမော်
172 Win Wa ဝင်ဝ
Tein Hun 173 Kyauk Gyi ‌ေကျာက်ကြီး
174 Ah Mat Gyi Kone အမတ်ကြီးကုန်း
175 Taw Pone ‌ေတာပုန်း
176 Shwe Ku Lay ‌ေရွှကူလေး
Myo Kone 177 Moe Sit မိုးစစ်
178 Yae Le ‌ေရလဲ
179 Thin Baw Inn သင်္ဘောအင်း
180 Si Ngan စီငန်း
181 Zin Bon ဇင်းဘုံ
182 Shwe Chaung Thar ‌ေရွှချောင်းသာ
Bo Kone SHU 183 Zee Hpyu Kone ဇီးဖြူကုန်း
184 Min Kyaung Kone မင်းကျောင်းကုန်း
185 Tha Pyay Hla သပြေလှ
186 Myo Hla မြို့လှ
Seik Thar 187 Tone Pon တုံးပုံ
188 Tha Yet Kone သရက်ကုန်း
189 Taung Chaung ‌ေတာင်ချောင်
190 Nyaung Kone ‌ေညာင်ကုန်း
12 Momauk Sing Lun SHU 191 Sing Lun Kaji စိန်လုံကဂျီ
192 Sein Lon Ka Bar စိန်လုံကမ္ဘာ
193 Ma Ru Ka Htaung မရူကထောင်
194 Kyauk Sa Khan ကျောက်စခန်း
195 Lawt Dan ‌ေလာ့ဒန်
Myo Thit SHU 196 Ja Hkan Dat ကျခမ်းဒပ်
197 Gwei Ka Htaung ဂွယ်ကထောင်
198 Prang Hku Dong ပရန်ခုဒုံ
199 Mon Lwe မုံလွယ်
Num Lang 200 Si Het စီဟတ်
201 Nam Tein နန့်တိန်
202 Pan Choe Hai ပန်ချိုးဟိုင်
203 Maing Khat မိုင်းခတ်
Ma Hkwei 204 Nawng Kon ‌ေနာင်ကုန်
205 Lwei Se လွယ်ဆယ်
206 Wet Ngin ဝက်ငင်း
207 Tein Ngate သိန်းငိတ်
Man Nawng 208 Khon Sint Thit ခုံဆင့်သစ်
209 Si Kaw စီကော
210 Hnin Ei နှင်းအိ
211 Nawng Paung ‌ေနာင်ပေါင်း
Thein Lon 212 Da Sai တာဆိုင်
213 Nar Lon နားလုံ
214 In Ba Pa လွယ်မောက်ယန်
215 Nam Hka Pa သိန်းဖုရား
Lwegel 216 Kawng Hsa ‌ေကာင်းဆာ
217 Hka Rein Mu Dan ခရိမ်မူးဒမ်
218 Wein Hkam ဝိန်းခမ်း
219 Pan Hkat ပန်ခတ်
13 Mansi Kaik Hteik 220 Ding Sing Pa ဒိန်ဆိမ်းပါ
221 Naung Hpon ‌ေနာင်ပုံ
222 Nar Par နားပါး
223 In Ba Pa အင်ဘာပါ
Man Wein Gyi 224 Nam Hka Pa နမ့်ခါးပါ
225 Pan Hkam ပန်ခမ်း
226 Bang Gaw ဘန်ဂေါ်
227 La Gat Dawt လဂတ်ဒေါ့
228 Au Lang Pa အူလန်ပါ
Maing Khaung 229 Nam Lin Pa နန့်လင်းပါ
230 Mung Ding Pa မုန်ဒိန်းပါ
231 Je Sawan ‌ေဂျဆွမ်း
Man Thar 232 Kone Khar Pa ကုန်းခါးပါ
233 Kawng Lwin ‌ေကာင်လွင်
234 Si Kaw စီကော်
235 Si Au စီအူ
236 Si Khan Gyi စီခန်းကြီး
Han Htet 237 Thit Son သစ်ဆုံ
238 Man Wun Lay မံဝန်းလေး
239 Man Ma Kauk မံမကောက်
240 Man The မံသဲ
4 Puta-O 14 Puta-O Mu La Shi Di SHU 241 Sarl Hkam Dam ဆာရ်ခါမ်ဒမ်း
242 Nam Ton Khu နန်ထွမ်ခူး
243 Ma Kat Mon မကပ်မုံ
244 Lay Yin Kwin ‌ေလယာဥ်ကွင်း
Man Say 245 Pu Taung ပူတောင်း
246 Pan Ma Ti ပမ္မတီး
247 Man Say Khun မန်စေခွန်
248 Ah Htet San Kaung အထက်ဆန်ဂေါင်
249 Khar Lam ခါးလန်
250 Ah Wet Dam အဝဒ်ဒမ်
251 Mar Lu Leit မာလူလဲ့
252 Nye Sar Lar Dee ညဲဆာလာဒီ
253 Nam Shei Kawt နမ်ရှည်ကော့
Lon Sha Yang 254 Tsum Pi Yang ဆွမ်ပီယာန်
255 Zi Aun ဇီးအွန်
256 Hpat Ma ဖတ်မာ
257 Lan Taung လန်းတောင်
258 Mar Mein မာမိန်
15 Sumprabum Hting Nang 259 Ka War Yan ကဝါးယန်
260 Hka Ka Ran Yang ခဂရန်းယန်
261 Hting Yawt ထိန်ရော့
262 La Gan Inn Bauk Htu လဂမ်အင်ဘောက်တူ
263 Mali Yang မလိယန်
264 Lon Wan လုံဝမ်
16 Machanbaw Hta Ran Dam SHU 265 Ngwar Zar Hkar ငွားဇာခါး
266 Nam Hkam နမ့်ခမ်း
267 Ma No မန်နို
268 In Bu Bawt အင်ဘူးဘော့
Ding Chet 269 Htang Ga ထန်းဂါး
270 Ding Bu Ding Sar ဒိန်ဘူဒိန်ဆာ
271 Ah Lang Ga အလန်းဂါး
17 Nawngmun Ga Waing 272 Yat Bawt ရပ်ဘော့
273 Pannandin ပန်နန်းဒင်
274 Ka San Khu ကဆန်ခူး
Ma Khum Kan 275 Ku Shin ကူရှင်
276 Hkawng Lang ‌ေခါင်လန်
277 Gat Htu ဂတ်ထု
278 Da Bu Dam ဒဘူဒမ်း
18 Khaunglanhpu Hkaw Bu De 279 Hta Phone ထဖုံး
280 Ri Dam ရီဒမ်း
Zan Yawt 281 Chi Lar War Dee ချီလာဝါဒီ
282 Hpan Don ဖန်တုံ
283 Dee Lar War Zi ဒီးလားဝါဇီ
 
 

More Tags