ဂျပန်နိုင်ငံ၊ တိုကျိုမြို့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် Global Ministerial Summit on Patient Safety, 2018 သို့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး တက်ရောက် အမျိုးသားအဆင့် ပဋိဇီဝဆေးယဉ်ပါးမှုတိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီ၏ ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးကျင်းပ ဆေးဝါးဝယ်ယူဖြန့်ဖြူးရေးလုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကျင်းပ အာဆီယံမြို့ကြီးများ၌ HIV ကင်းစင်ရေး ဒေသဆိုင်ရာအစည်းအဝေးသို့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး တက်ရောက်အမှာစကားပြောကြား

Electronic Health Management Information System

Welcome to electronic Health Management Information System, Myanmar: Implementing Nation-wide electronic Public Health Reporting System by using DHIS2 open source software which was adopted as National Platform in Myanmar since 2014. This dashboard explored Real-time data reported by Basic Health Staff from township level. Powered by DHIS2.

Antenatal Care Coverage (Myanmar): 83.6%(2014), 82.4%(2015), 86.1%(2016)
TT2 Coverage(Myanmar): 78.1%(2014), 78.0%(2015), 81.2%(2016)
Home delivery by BHS(Myanmar): 33.1%(2014), 30.3%(2015), 27.3%(2016) ********************** Home delivery by AMW(Myanmar): 8.8%(2014), 8.1%(2015), 7.6%(2016)
Proportion of births attended by SBA: 74%(2014), 77%(2015), 78%(2016)
Newborn Care Coverage (Myanmar): 78.3%(2014), 79.8%(2015), 84.2%(2016)
Percentage of newborn receiving breastfeeding within one hour of birth(Myanmar): 78.5%(2014), 79.2%(2015), 83.3%(2016)
Routine Immunization Coverage (Myanmar)(2016) : BCG-91.5%, Penta3-87.3%, Measles Rubella (9 months)- 87.7%
Number of under five children detected with underweight (Myanmar)(2016): 80285(Yellow Zone), 7250(Red Zone)
ORT utilization rate in under five diarrhoea (Myanmar): 98.3%(2014), 98.5%(2015), 98.9%(2016)
Diseases under National Surveillance, Malaria by age group (Myanmar) (2016): 355(Under 1), 2962(Age 1-4), 6807(Age 5-14), 22,227(Age 15-44), 3656(Age 45-59), 742(Age 60+)
Diseases under National Surveillance, Tuberculosis by Gender (Myanmar) (2016): Male(62.4%), Female(37.6%)
Cases/Deaths due to RTA(Myanmar): 140098/3985(2014), 152384/4175(2015), 164583/4680(2016)

More Tags